Đấu Phá Thương Khung 5

Đấu Phá Thương Khung: Học Viện Già Nam, Fights Break Sphere Season 5

Sau ước hẹn ba năm, Tiêu Viêm cuối cùng cũng gặp được Huân Nhi ở Già Nam học viện, sau đó hắn kết bạn, gây dựng danh tiếng và thành lập Bàn Môn; vì tiếp tục nâng cao thực lực để quay lại Vân Lam Tông báo thù cho cha, hắn đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập Thiên Phần Luyện Khí tháp để thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó…

(41 lượt, đánh giá: 10.0 trên 10)
10.0

24 phút 2023 10530 lượt xem

Đấu Phá Thương Khung 5 - Đấu Phá Thương Khung: Học Viện Già Nam, Fights Break Sphere Season 5
Thông tin phim
Hình ảnh
  • Thời lượng: 24 phút
  • Tổng số tập: 104
  • Độ phân giải: HD
  • Ngôn ngữ: Vietsub
Bình luận